به گزارش افکارنیوز، نیویورک تایمز، خانه متعلق به اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه ایران و مدافع جدی حقوق زنان! در ایران، قیمتی برابر با ۴۹ میلیون دلار دارد.

این خانه در شماره ۲۳ خیابان بیکمن پلیس در منهتن نیویورک در سال ۱۹۳۴ توسط ویلیام پالی ساخته شده است.