به گزارش افکارنیوز، " محمد جواد ظریف " که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱ + ۵ در نیویورک به سر می‌برد، افزود: پیش از آغاز نشست‌های عالی رتبه شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان، دیدارهایی با اعضای گروه ۱ + ۵ به طور دوجانبه و گروهی انجام می‌شود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کشورمان افزود: این مذاکرات با دیدار ظهر چهارشنبه با کاترین اشتون آغاز و در ادامه جلسات به صورت دو جانبه ادامه خواهد یافت.

ظریف همچنین با اشاره به برگزاری نشست مدیران سیاسی گروه ۱ + ۵ گفت: نشست مدیران سیاسی ۱ + ۵ روز جمعه برگزار می‌شود.

وزیر خارجه کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: جلساتی هم با گروههای مطالعاتی و اتاقهای فکر در نیویورک برنامهریزی شده است که در روزهای آینده و قبل از ورود آقای رئیسجمهور برگزار خواهیم کرد.