به گزارش افکارنیوز، ایران و کشورهای گروه ۱ + ۵ در بامداد شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۳ پس از ۲ روز رایزنی توافق کردند تا توافق موقتی ۶ ماهه ژنو را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کنند تا به توافقی جامع دست یابند که تاکنون ۵۹ روز از این تمدید ۴ ماهه سپری شده است.

یکی از مفاد توافق صورت گرفته در وین آزادسازی ۲.۸ میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران است که بر این اساس، به فاصله هر ۳ هفته یک بار، طی ۶ مرحله قسط این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در کشورهای ثالثواریز خواهد شد.

از زمان تمدید توافق موقتی ژنو تاکنون، بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، اقساط اول و دوم از ۲.۸ میلیارد دلار مورد توافق معادل یک میلیارد دلار، از حساب بانک مرکزی ژاپن به محل حساب بانک مرکزی ایران در کشور عمان واریز شده است.

بر اساس زمان‌بندی این پرداخت‌ها، ۲۶ شهریور ماه یعنی ۱۷ سپتامبر سررسید سومین قسط به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار است.

بر اساس توافق صورت گرفته در خصوص تمدید چهار ماهه برنامه اقدام مشترک، آمریکایی‌ها پذیرفته‌اند که تمهیدات لازم برای آزادسازی به‌موقع اموال بلوکه شده ایران را فراهم آورند.

ایران و گروه ۱ + ۵ در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با سوم آذر ماه ۱۳۹۲ در ژنو سوئیس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به توافقی تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» دست یافتند که این توافقنامه ۳۰ دی ماه همان سال(۲۰ ژانویه ۲۰۱۴) وارد مرحله اجرا شد.

یکی از مفاد این توافقنامه این بود که ایران در ازای کاهش گام به گام فعالیتهای هستهای خود ۴.۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده این کشور را طی ۸ قسط آزاد سازد که به حساب ایران واریز شد.