به گزارش افکارنیوز، حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر اینکه نیکبخت، دیپلمات ربوده شده ایران در یمن اکنون در زندان امنیتی دولت یمن است، گفت: آنچه از مقامات رسمی و سرویس امنیتی یمن به ما منتقل شده است با این خبر همخوانی ندارد.

وی افزود: متأسفانه مراجع ذیربط یمن نیز تاکنون واکنشی به آن نشان نداده اند که این امر از سوی ما پذیرفتنی نیست.

امیرعبدالهیان تأکید کرد: پیگیری ها تداوم دارد اما همچنان اخبار سلامت آقای نیکبخت را در اختیار داریم.

وی تصریح کرد: دولت یمن مسئول اصلی حفظ جان و بازگشت دیپلمات ایرانی به کشور است.

گفتنی است نوراحمد نیکبخت وابسته اداری سفارت ایران در صنعا ۳۰ تیر ماه سال گذشته در مسیر منزل به سفارت توسط افراد ناشناس ربوده شد.