به گزارش افکارنیوز، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با موضوع ارزیابی آینده پرونده هسته‌ای ایران اظهار داشت: پس از این همه مذاکرات و تعهداتی که ایران پذیرفته و به انجام رسانده است، به نظر می‌رسد باز به نقطه آغاز رسیده‌ایم.

وی توقف عمده فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را منهای چرخش سانتریفیوژهایی که فعال بودند را یادآور شد و افزود: با این توقف، عملاً یک وقفه‌ای در فعالیت‌های هسته‌ای ایران به وجود آمد و بسیاری از نیروهایی که در این عرصه فعال بودند، از نظر روحی ضربه خوردند.

کارخانه‌ای با تأکید بر اینکه فقط یکی از تعهداتی که ایران به عهده گرفت، ارزش لغو همه تحریم‌ها را داشت، گفت: ما غنی‌سازی ۲۰ درصد را متوقف کردیم و این مسئله بسیار مهمی است و می‌توانستیم در قبال این ۲۰ درصد امتیازات بیشتری بگیریم، همچنین بحثآب سنگین اراک به قدری مهم است که کافی بود تا کل تحریم‌ها را ملغی کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران از ابتدا به دنبال برنامه غیرصلح‌آمیز هسته‌ای نبوده است، خاطرنشان کرد: ایران نهایت حسن نیت خود را برای پیشرفت مذاکرات به خرج داد، اما الان به خانه اول بازگشته‌ایم.

نماینده همدان شباهت‌های گزارش آمانو با گزارش‌های مغرضانه البرادعی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در برابر همه حسن نیت‌هایی که ایران نشان دادهاست، جان‌ کری اعلام می‌کند که آمریکا و کشورهای غربی هنوز نگران صداقت ایران هستند.

وی ادامه داد: این همه گام از سوی ایران برای اعتمادسازی برداشته شده است، اما گویا هیچ کاری صورت نگرفته است، بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر ما در مذاکرات قدرتمندتر بایستیم، اقتدارمان بالا خواهد رفت و آنها را وادار می‌کند که در برابر ما کوتاه بیایند.

کارخانهای با تأکید بر اینکه اگر هزاران تن غنیسازی از سوی ایران صورت بگیرد، هیچ نوع خطری برای غرب ندارد، اضافه کرد: غربیها حتی روی ۳.۵ درصد غنیسازی ما هم حرف دارند، ولی ما به صورت قدرتمند از حقوق هستهای خود دفاع خواهیم کرد و دیگر کوتاه نمیآییم، چراکه نهایت تعامل را با آژانس و ۱+۵ نشان دادهایم.