به گزارش افکارنیوز، روحانی در گفت و گو با ' آن کاری ' خبرنگار ان بی سی نیوز گفته است که تروریست های داعش خواستار کشتن و از بین بردن بشریت هستند.وی اقدام این تروریست های افراطی در ' سر بریدن بی گناهان ' را محکوم و تاکید کرد: در دیدگاه، اصول و فرهنگ اسلامی، کشتن یک فرد بی گناه همانند کشتن تمام انسان ها است.وی افزود: از این رو، کشتن و سر بریدن افراد بی گناه در حقیقت موجب سرافکندگی این تروریست ها و مایه نگرانی و افسوس برای تمام انسان ها است.شبکه ان بی سی نیوز یاد آور شد: مصاحبه روز چهارشنبه با روحانی در تهران یک سال پس از آن انجام می شود که ' کاری ' خبرنگار این شبکه در پی انتخاب روحانی به مقام ریاست جمهوری به عنوان اولین خبرنگار آمریکایی با او به گفت و گو نشست.روحانی قرار است هفته آینده به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود.