به گزارش افکارنیوز، مرضیه افخم، سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان درباره برخی اخبار منتشره در خصوص ارائه طرحی از سوی یکی از کشورهای عضو گروه ١ + ٥ در ارتباط با اتصالات سانتریفیوژها در تاسیسات هسته ای کشورمان اظهار داشت: درروند مذاکرات فنى و کارشناسى، طرحها و ابتکارات مختلفى ازسوى هیاتها ارائه و مورد نقد و بررسى قرارمى گیرد.

وى افزود: تاكنون طرحى كه مورد پذيرش همه طرفها باشد، مورد موافقت واقع نشده است.