به گزارش افکارنیوز، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک، گفت: امیدواریم تیم مذاکره کننده هسته‌ای در سفر نیویورک آگاه باشد؛ باید خطاب به تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان گفت که باور کنید، اوباما نیست.

وی با بیان اینکه جنایات آمریکا علیه ملت ایران منوط به دوران بعد از انقلاب اسلامی نیست، گفت: در بحثملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد، همه دیدند که آمریکایی‌ها چگونه علیه ملت ایران اقدام کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا با حمایت از گروه‌‌های منافقین و تجهیز آنان، موجب شهادت بسیاری از جوانان پاک انقلاب اسلامی شد و بعد از آن نیز، آمریکا با حمایت و تحریک صدام، جنگ ۸ساله را که موجب شهادت صدهاهزار ایرانی شد به ملت ایران تحمیل کرد.

وی با اشاره به سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا، تأکید کرد: چگونه می‌توان به دشمنی که حتی به هواپیمای مسافربری رحم نمی‌کند، اعتماد کرد و گفت که اگر قول بدهند، به قولشان احترام می‌گزاریم؛ مگر یادمان رفته اینها در همین بحثتوافق ژنو هم به قولشان عمل نکرده و به‌خلاف توافق‌نامه تحریم‌های دیگری را علیه ملت ایران صادر کردند.

بدرپاش با بیان اینکه آمریکا با راهاندازی شبکههای متعدد ماهوارهای به جنگ با ملت ایران آمده است، گفت: تحریمهای اقتصادی آمریکا موجب تنفر ملت ایران از حاکمان کاخ سفید شده است؛ آمریکاییها میخواهند ملت ایران از دانش هستهای محروم و نیازمند دیگران باشد لذا مسئولان محترم بدانند و باور کنند که او، با ما نیست.