به گزارش افکارنیوز، حیدری با بیان اینکه طرح نام علی‌اکبر صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم صحت ندارد، اظهارداشت: اینگونه شایعه‌ها از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود و تنها یک شایعه رسانه‌ای است.

گفتنی است، نام علی اکبر صالحی چندی است به عنوان یکی از گزینههای احتمالی تصدی وزارت علوم در رسانهها مطرح شده است. اما به نظر میرسد که دولت بخواهد از مهلت ۳ ماههای که در اختیار دارد، برای معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری استفاده کند.