به گزارش افکارنیوز، پس از بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ۳۸ ساله ایرانی- آمریکایی واشنگتنپست و ۳ نفر از همکاران وی مشخص شد این افراد به گونه ای توانسته اند با یکی از نزدیکان نسبی این مسؤول دولتی ارتباط برقرار کنند تا آنجا که به عکس های خانوادگی وی نیز دست یافته اند.