گروه سیاسی

- سخنگوی جبهه ایستادگی ایران اسلامی پیش بینی کرد که اصولگرایان اجماع نسبی در انتخابات آینده داشته باشند.

به گزارشافکارنیوز، ابوالقاسم رئوفیان با بیان این مطلب افزود: برخی افراد در مصاحبه های مختلف اعلام کرده اند که اصولگرایان اجماع نمی کنند و یکپارچگی در انتخابات نخواهند داشت اما واقعیت اینست که اصولگرایان در گذشته خط فکریشان به یک لیست واحد منتج نشده است اما این بار همه تلاشها برای استراتژی اجماع نسبی صورت می گیرد و به نظر می رسد که یک اجماع نسبی در اردوگاه اصولگرایان پدید آید.

روحانی را مصادره به مطلوب می کنند

دبیرکل حزب میهن اسلامی با اشاره به اردوگاه اصلاح طلبان در انتخابات اتی گفت: برخی اصلاح طلبان افراطی سعی دارند که اقای روحانی را نادیده بگیرند و برخی هم می خواهند اقای روحانی را مصادره مطلوب کنند اما اصلاح طلبان معتدل درصددند که در همه جا اقای روحانی را یاری کنند که تعداد انها زیاد نیست. او معتقد است که افراطی های اصولگرا و اصلاح طلب به مانند هم عمل می کنند.

ترکیب مجلس آینده؛ تعادل

این فعال اصولگرا تصریح رد: به نظر می رسد که با توجه به فضای کنونی و حضور اعتدال در کشور در انتخابات آینده شاهد ترکیب اعتدال گرای دو جناح در مجلس آینده باشیم.

سخنگوی جبهه ایستادگی پیش بینی دیگری کرد و گفت: ترکیب تعادل در مجلس باعث می شود که نه اصلاح طلبان اکثریت در مجلس اتی داشته باشند و نه اصولگرایان .ترکیب مجلس آینده تعادل خواهد بود.