به گزارش افکارنیوز، متن کامل حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور برای علی پورعلی مطلق جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

جناب آقای علی پورعلی مطلق

مدیرکل محترم دفتر انتخابات

با عنایت به تعهد، تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم، با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در برگزاری انتخابات دومین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال، بهرهگیری از منویات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید، استفاده از کلیه امکانات با رعایت قوانین و مقررات در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و برگزاری هر چه با شکوه انتخابات موفق و موید باشید.