به گزارش افکارنیوز، حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان که برای شرکت در شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر میبرد، با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود دیدار کرد.