به گزارش افکارنیوز، لس‌آنجلس تایمز می‌افزاید: هر توافقی مستلزم آن است که الزامات مورد تاکید آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالی ایران را برآورده سازد که مبتنی است بر آنکه ایران بتواند ظرفیت غنی‌سازی را در مقیاس صنعتی تا چند سال آینده توسعه دهد.

یکی از مقامهای ارشد دولت آمریکا بدون ذکر نام به لسآنجلس تایمز گفت: در مجموعهای که آبشار نامیده میشود لولهگذاری جهت متصل کردن سانتریفیوژها به یکدیگر، یکی از زمانبرترین مراحل جانکاه این فرآیند است و تا چند ماه طول میکشد.