تابناک: سردار نجفی که مسئولیت تیم حفاظت دکتر محمود احمدی نژاد را برعهده داشت، چندی پیش استعفا داد که مورد پذیرش فرماندهی سپاه حفاظت و نیز شخص رییس جمهور قرار گرفت.

سردار عبدالعلی نجفی که پیشتر فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) بوده است، در زمان انتخابات سال ۸۴ فرماند سپاه استان فارس بود.

بنابر این گزارش، وی یکی از گزینه‌های اصلی استانداری فارس در اول دولت نهم بود که به دلیل برخی مسایل، به فرماندهی سپاه انصار المهدی(عج) منصوب می‌شود.

گفته می شود اخیرا نجفی به دلیل دقت در انجام ماموریت‌های حفاظتی از رییس جمهور، با اطرافیان و نزدیکان احمدی نژاد با مشکل برخورد کرده بود که ناچار به استعفا شده تا خللی در امر حفاظت ایجاد نشود. البته این استعفا بر اثر فشار گروه انحرافی، مورد پذیرش احمدی نژاد نیز قرار گرفته است.

بر این اساس، اکنون سرهنگ اسد نژاد سرپرستی تیم حفاظت رییس جمهور را برعهده دارد.

گفتنی است عبدالعلی نجفی که در کارنامه خود فرماندهی سپاه فارس را دارد، از سوی عبدالله شهبازی متهم به فساد مالی شده بود که با شکایت نجفی، دادگاه شهبازی را به جرم تهمت، نشر اکاذیب و افترا به ۱۷ ماه حبس قطعی محکوم کرد.