به گزارش افکارنیوز، بسیاری از سایت‌های زنجیره‌ای نظیر بالاترین، کلمه، جرس، روزنت، فردا، ملی مذهبی و… ضمن انتشار مطالبی به روحانی به خاطر این اظهار نظر صریح و درست حمله کردند. جرس به قلم یکی از فتنه‌گران دارای سوابق همکاری با نشریات زنجیره‌ای نوشت: دولت باید برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و موفقیت در مذاکرات تقویت شود! نباید به دولت نقدی وارد کرد که انتقاد مصداق بی‌تدبیری و خروج از مسیر مبهم اعتدال است. «کسی به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران دستگیر نمی‌شود.» این جمله در چند سال اخیر بارها و بارها از زبان احمدی‌نژاد و دار و‌دسته‌اش شنیده شده، این بار تنها فرد گوینده تغییر کرده، احمدی‌نژاد جایش را به روحانی داده است، حرف همان حرف است و نگاه همان نگاه!

وی می‌افزاید: حرفی هم بزنیم می‌شود دوری از مسیر اعتدال و تدبیر! لابد این تدبیر و اعتدال تنها باید از سوی ما باشد! و دولتی که خود شعار تدبیر می‌داد به دام بی‌تدبیری و فرافکنی دولت پیشین خود بیافتد. آقای روحانی! لابد فردا که برگشتید باز هم در تلویزیون با مردم سخن می‌گویید و از عدم فراموشی وعده‌ها حرف می‌زنید و لابد عده‌ای هم فریاد تشویق برایتان سر می‌دهند و «روحانی مچکریم» عده‌ای، گوش همه ما را پر می‌کند و لابد وقتی نقد و اعتراضی می‌کنیم متهم می‌شویم به تضعیف دولت و دوری از مسیر اعتدال! اما من یادم نمی‌رود که مسعود باستانی، ریحانه طباطبایی، ساجده عرب‌سرخی، مرضیه رسولی و ده‌ها تن دیگر هنوز به جرم روزنامه‌نگاری در زندان هستند و هر بار این را فریاد می‌زنم.

جرس افزود: لابد باز هم جملات عوام‌فریبانه‌تان را به زبان می‌آورید که «برخی مسائل خارج از کنترل دولت است و غیره» اما شما که با ساز ‌وکار حکومت در نظام جمهوری اسلامی آشنایی داشتید و با علم به بسیاری از مشکلات وارد انتخابات شدید و وعده آزادی دادید! وعده حقوق شهروندی دادید! وعده عدل و داد دادید! پس چگونه است که به تازگی متوجه شدید بسیاری عوامل خارج از کنترل دولت است؟ یا سخنان و وعده‌های انتخاباتی شما فریب‌کاری بوده است و یا سخنان امروزتان. یکی به من پاسخ دهد خط اعتدال آقای روحانی از کجا می‌گذرد؟ از دروغ‌گویی و فریب؟

این همه رطب و یابس بافتن رسانههای زنجیرهای برای کتمان یک واقعیت است و آن اینکه عناصر دستگیر شده به خاطر جرایم امنیتی و همکاری با سرویسهای جاسوسی بیگانه یا گروهکهای برانداز و نقشآفرینی در آشوب ۸۸ دستگیر شدهاند هر چند که در پوشش فعالیت مطبوعاتی عمل میکنند.