به گزارش فارس، رعد جواد التميمي استاندار ديالي در گفتوگو با روزنامه الموتمر با اشاره به قريبالوقوع بودن عملياتي جديد بر عليه منافقين اظهار داشت: عمليات امنيتي كه قرار بود اجراء شود در حال حاضر در مراحل مقدماتي به سر ميبرد و دستگاههاي امنيتي تشكيل شده توسط ارتش و پليس در حال آماده شدن براي انجام عملياتي جديد هستند كه تحت نظارت نخست وزير عراق صورت خواهد گرفت.

وی گفت: علی‌رغم تمام محدودیت‌های ایجاد شده برای منافقین، این فرقه همچنان در امور داخلی عراق دخالت می‌‌کند.
التمیمی با اشاره به دستاورد عملیات قبلی بر علیه منافقین گفت: عملیات قبلی ثبات و امنیت را به نسبت ۶۰ درصد برقرار کرده است و امیدواریم این نسبت در برنامه جدیدی که انتظار می‌رود به زودی در استان انجام شود، تکمیل گردد.

استاندار دیالی در خصوص بازگشت خانواده‌های مهاجرت کرده از این استان اظهار داشت: اقدامات اولیه امنیتی و مادی دلیل اصلی عدم بازگشت این خانواده‌ها محسوب می‌شود و ما در این زمینه به سطح مطلوب نرسیده‌ایم.

التميمي همچنين با انتقاد از شيوه تفرقه افكنانه منافقين گفت: منافقين از پادگان اشرف به عنوان مقري براي دخالت در امور اين استان استفاده ميكند.