به گزارش جهان، مواضع دوگانه سید محمد خاتمی و سخنان اخیر او درباره بیانات رهبر معظم انقلاب خشم ضدانقلاب خارج نشین را برانگیخته است.

در همین راستا، کاریکاتوریست سابق روزنامه های اصلاح طلب که اکنون پناهنده کاناداست، در کاریکاتوری مواضع متناقض آقای خاتمی را به سخره گرفته و علت آن را زمینه سازی رئیس بنیاد باران برای نقش آفرینی در انتخابات مجلس نهم دانسته است.

آقای خاتمی در آخرین اظهار نظرش ابتدا به دفاع از سران جریان فتنه ۸۸ که از سوی نظام رسما ضدانقلاب محسوب شده اند، پرداخت سپس گفت که بیانات رهبری در ۱۴ خرداد مؤید سیاست درست جذب حداکثری و دفع حداقلی است و همین ها اگر به درستی مورد اهتمام عملی قرار گیرد بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد.

سید محمد خاتمی این روزها اندیشه نقش آفرینی در انتخابات مجلس نهم و بازگشت به عرصه سیاسی کشور را در سر می پروراند اما تاکنون حاضر نشده شروط بازگشت به نظام را محقق کند چرا که از انتقادات احتمالی اپوزیسیون و فشار احزاب افراطی هراسان است.

مسئولان ارشد نظام تاکید کرده اند که شرط بازگشت خاتمی به عرصه سیاسی اعلام برائت رسمی از جریان ضدانقلاب است در غیر اینصورت او همچنان از متهمان اصلی فتنه ۸۸ محسوب می شود.