به گزارش افکارنیوز، دراین مکالمه تلفنی که عصر یکشنبه انجام شد طرفین با تایید ضرورت حسن همجواری، بر تداوم دوستی میان مردم ایران و افغانستان تاکید کردند.

رییس جمهورى با بیان رضایت ملت ایران از تشکیل دولت وحدت ملی در کشور همسایه، خواستار تداوم تعهد دو جناح انتخاباتی به یکپارچگی کشور و اقدام در تامین منافع مردم افغانستان شد.

دکتر روحانی با بیان مخالفت کشورمان با امضای توافق امنیتی، و ذکراین نکته که در هر اقدامی باید منافع مردم در اولویت باشد؛ امنیت را اولین ضرورت دولت وحدت ملی افغانستان برشمرد و گفت: همکاری های منطقه ای اصلی ترین راه مقابله با تروریسم وافراط گری های قومی و مذهبی است.

رییس جمهور کشورمان با بیان ارتباطات عمیق میان مردم دو کشور، اظهارامیدواری کرد تعاملات با دیگر کشورها به روابط خوب فی مابین و تداوم دوستی ها لطمه نزند.

دکتر روحانی اظهارداشت: تحرکات یکجانبه در حوزه های زیست محیطی می تواند روابط خوب دو کشور را دستخوش مشکلات نماید.

دکترروحانی در خاتمه برای دولت وملت دوست وبرادر افغانستان آرزوی توفیق و ثبات وامنیت کرد.

احمد غنی اشرف زی رییس جمهور افغانستان نیز در این تماس تلفنی با طرح مسئله امضای توافق امنیتی گفت: مطمئن باشید هرگونه توافق افغانستان با دیگر کشورها به هیچ عنوان علیه ایران و یا به ضرر ملت شما نخواهد بود.

وی افزود: همانطور که مطرح کردید افراط گری و تروریسم بسیار مهم بوده و باید با کمک همدیگر و دیگر کشورها علیه آن اقدام کنیم.

رییس جمهور افغانستان در خصوص دولت وحدت ملی در آن کشور اظهار داشت: ما دولت وحدت ملی را ادامه خواهیم داد تا ثبات در افغانستان برقرار شود.