البرز : جريان انحرافي در راستاي تاثير گزاري بر انتخابات آتي مجلس نهم درصدد تغيير برخي مسئولين برگزار کننده انتخابات در استانهاي مختلف کشور برآمده اند.

در همین راستا تعدادی از فرمانداران استان لرستان، در راستای منافع جریان انحرافی در شرف تغییر هستند.

جریان انحرافی در استان های مختلف کشور سعی دارد که با تغییر فرمانداران شهرستان ها و هماهنگ ساختن مسئولین اجرایی فرمانداری ها، بر عملکرد آنها در جریان انتخابات مجلس تاثیر گذار باشد.

این جریان تلاش دارد تا افراد نزدیک به خود در شهرستان ها، به عنوان نامزد به مردم معرفی شوند و توسط عوامل این جریان برای آنها تبلیغ شود.

شنیده ها حاکی از آن است که در این خصوص رایزنی هایی با شخص استاندار لرستان انجام شده است.

کسب کرسی های مجلس و اثر گذاری بر انتخابات پیش رو در سال جاری، هدفی است که جریان انحرافی از مدت ها قبل برای آن برنامه ریزی کرده و در حال حاضر سرگرم شکل گیری گروه های اجرایی نزدیک به این جریان، در شهرستان هاست.

در همین راستا یک منبع اگاه به خبرنگار ما گفت: اگر چه گروه های نظارتی شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی کشور، در مقابل این ترفندها و فعالیت ها هوشیار هستند و به موقع این نوع تحریکات راخنثی خواهند کرد، اما جریانات حزب الهی و ولایتمدار پی به نیت و عملکرد جریان انحرافی برده اند و هر گونه ترفند و تحرک این جریان را به شدت رصد می کنند.

وي افزود:بر اين اساس،مردم چند ماه قبل از انتخابات نسبت به اين نوع عملكردها واكنش نشان داده و اجازه نمي دهند كه تيم اجرايي انتخابات مجلس و مسئولان فرمانداري ها، در جهت تقويت افراد وابسته به جريان انحرافي شكل بگيرد و نسبت به دراختيار قراردادن امكانات تبليغي و اماكن عمومي براي تبليغات نامزدهاي جريان انحرافي، سكوت نخواهند كرد و با هرگونه اقدام اداري ، مالي و تبليغاتي كه به نفع چند نفر و يك گروه وابسته به جريان انحرافي باشد برخورد خواهند كرد.