به گزارش افکارنیوز، جمعی از کارگران پتروشیمی ایلام صبح امروز(دوشنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این کارگران که عدهای از آنها نیز به گفته خودشان اخراج شدهاند، خواستار پرداخت مطالبات قانونی خود از پتروشیمی ایلام بودند که تاکنون چند ماه است به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.