به گزارش افکارنیوز، محمود فتوحی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف درباره خارج شدن این دانشگاه از لیست تحریم‌‌ها توسط وزارت دارایی انگلیس، گفت: من خودم صبح امروز این خبر را شنیده‌ام، اما هنوز جزئیات بیشتری از آن را نمی‌دانم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاه صنعتی شریف از اتحادیه اروپا به دلیل وضع تحریمها شکایت و طلب غرامت خواهد داشت؟ گفت: قطعا این مسئله جزو برنامههای ما خواهد بود. اعضای روابط بینالملل دانشگاه شریف جزئیات این مسئله را بررسی و راهکارهای این موضوع را پیگیری میکنند.