جهان نیوز نوشت : بقایی در محافل سیاسی و رسانه ای به دلیل دروغ گویی و استفاده از ادبیات موهن و غیراخلاقی به عنوان منفورترین چهره جریان انحرافی شناخته می شود.


او در مهر ۸۹ در گفت وگو با یک ماهنامه، رسانه های منتقد دولت را " صهیونیستی " خواند و اظهار داشت که این رسانه ها مطالب دروغ را هی «نشخوار» می کنند و می خواهند «پیش قاضی ملق بازی» کنند!

علاوه بر استفاده از واژه هایی چون " نشخوار کردن، پیش قاضی و ملق بازی، غلط می کنی..، قبر بابای و…» علیه منتقدان، بقایی حتی از زدن اتهام دزدی به خبرنگاران نیز دریغ نکرده است.


البته او در مقابل اصرار خبرنگاران برای اینکه دست کم بگوید خبرنگاران متهم از چه رسانه‌هایی بوده‌اند، از معرفی آن ها طفره رفت.

همچنین بقایی خبری را که درباره سرقت لپ تاب اش در سایت جهان منتشر شد دروغ نامید که بعد از مدتی دادگاه علیه وی رای داد.

معاون اجرایی رئیس جمهور اول خرداد هم در جمع اهالی رسانه ضبط یکی از خبرنگاران را به زور از وی گرفت تا قسمت هایی را که انتقاد از اوست، پاک کند.

جدیدترین دروغ آقای بقایی روز گذشته فاش شد. بر این اساس، علیرضا مقیمی مدیر وقت کاخ موزه نیاوران که بعدها به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد ارس منصوب و چند روز پیش نیز دستگیر شد، در اولین اظهارات خود پس از دستگیری گفته است: شایعه کشف اسناد از کیف شاه در کاخ نیاوران با طراحی حمید بقایی برای انحراف افکار عمومی از سخنان جنجالی وی درباره ترکیه صورت گرفت.

این همه، غیر از اتهامات متعدد عقیدتی، مالی و سیاسی آقای بقایی است که اسناد متعددی درباره آن ها منتشر شده است.

ادبیات و صفات اشخاصی هم که در مجموعه یاران آقای بقایی قرار داشته و دارند، بسیار به او نزدیک است.

یکی از آنان حسن محسنی، سخنگوی سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که با بیانیه هایی غیر مودبانه و پر از فحش اش مشهور شد.

لحن جوابیه هایی که او صادر می کرد در برخی از رسانه ها حتی با عنوان " چاله میدانی " توصیف شد.

مجموعه این رویدادها بقایی را بشدت در مظان اتهام قرار داد به طوری که پس از دستگیری رئیس مناطق آزاد ارس و جدی شدن اتهامات مالی بقایی، گفته می شود که او هم بزودی بازداشت می شود.