دكتر 'حميد فاضلي' اظهار داشت: كاوشگر ۵ داراي ساختار همسان با كاوشگر اميد است كه اين بار همراه با موجود زنده ميمون از نژاد زئوس به ارتفاع ۱۲۰۰ متري زير مداري مردادماه پرتاب مي شود.

به گزارش ایرنا، سرپرست سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: پنج میمون در حال آزمایش هستند تا بتوانند تحمل فشارهای فیزیکی، مداری، شتاب های مداری، صوت، ارتعاش و سایر عوامل را هنگام پرتاب داشته باشد.
وی گفت: آزمایش هایی به صورت محیطی و به صورت تجمیعی روی این موجودات انجام شده است ویکی از این میمون ها با کاوشگر۵ پرتاب می شود.
فاضلی افزود: میمون های زئوس از کشورهای جنوب شرقی آسیا وارد کشور شده اند واین میمون ها پس از قرنطینه، تحت آزمایش های پزشکی جهت تعیین سلامت قرار می گیرند، البته این میمون ها باید در دوران نوجوانی و جوانی باشند.
سرپرست سازمان فضایی ایران گفت: در پرتاب آزمایشی زیرسیستمی کاوشگر۵ اصلاحاتی صورت گرفته است، برای مثال حامل این کاوشگر دارای شتاب زیاد است از این رو باید در آن از سوخت مایع استفاده شود.
فاضلی پرتاب آزمایشی زیرسیستمی ' کاوشگرچهار ' را موفقیت آمیز خواند و افزود: این پرتاب به منظور ارزیابی عملکرد سیستم های حامل محموله انجام شد و نتایج خوبی در عملکرد سامانه محموله در بخش جدایش و ارسال تصویر، تله متری، بازیافت و چتر نجات در برداشت.
فاضلی اظهار داشت: کاوشگرهای فضایی حامل محموله ای هستند که در زاویه نزدیک به قائم و تا ارتفاع ماورای جو - معادل ۱۲۰ کیلومتر - پرتاب می شوند و بلافاصله باز می گردد به طوری که زمان رفت و برگشت آن در مجموع کمتر از ۲۰ دقیقه خواهد بود.
وی افزود: این درحالی است که ماهواره ها تا ارتفاع ۲۵۰ کیلومتری و با سرعت مماسی ۷۳۰۰ تا ۷۶۰۰ کیلومتر برثانیه پرتاب می شوند تا بتوانند در مدار زمین قرار بگیرند.
كاوشگر ۴ دردهه فجر سال گذشته رونمايي شد و در ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۹ همراه با عروسك ميمون پرتاب شد.