به گزارش افکارنیوز، «الدار مامدو»، مسئول هیئت پارلمانی ایران و پارلمان اروپا در یادداشتی تأکید کرد پیشنهاد دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای بهترین پیشنهادی است که ایران می‌تواند ارائه بدهد.

وی در این یادداشت با اشاره به اینکه دولت ایران برای رسیدن به توافق جدی است، اما «تشنه» توافق نیست تأکید کرد ایران تلاش دارد از شکست مذاکرات اجتناب کند، اما حاضر نیست به هر قیمتی تن به توافق دهد.

آقای مامدو در ادامه تصریح کرد: دولت روحانی، بهترین پیشنهادی که امروزه ایران میتواند ارائه دهد را در این مذاکرات مطرح کرده است و اگر این پیشنهاد قبول نشود با انتقاد تند محافظهکاران مواجه خواهد شد.