به گزارش افکارنیوز، برگزاری همایش روز دوشنبه حزب اعتماد ملی با واکنش‌های نمایندگان مجلس و برخی فعالان سیاسی همراه بوده است. به اعتقاد نمایندگان مجلس، بر اساس ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور، اعتماد ملی اجازه فعالیت ندارد. علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در این‌باره به نسیم گفت: قطعا به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.

احمد بخشایش، عضو سابق کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور هم با اشاره به همایش حزب اعتماد ملی، گفت: در این همایش، از سران فتنه حمایت شد که این اقدام، اقدامی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دبیرکل حزب اعتماد ملی از سران فتنه است، تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حزب اعتماد ملی را به عنوان تشکل قانونی به رسمیت‌ نمی‌شناسد. باید از اینکه یک تشکل غیرقانونی می‌گوید برای همایش خود مجوز قانونی گرفته، تعجب کرد.

چطور میشود تشکلی که فعالیتش از نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب غیرقانونی است، برای برگزاری همایش خود مجوز قانونی بگیرد؟ نماینده مردم اردستان در مجلس، گفت: امیدواریم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بررسی موضوع، مانع تکرار اقدامات ضدامنیتی در قالب فعالیتهای سیاسی شود.