به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "افكار"، شعر زير از الهام فرامرزي با درونمايه تراژدي و حماسه در دسته بندي ادبيات پايداري است كه در پي ميآيد:

نقطه، سرخط، … بابا…نا… ندارد
از بس که دستش پینه بسته جا ندارد

سارا نمی‌فهمد چرا در بین آنها
بابا که از جنگ آمده یک پا نداردبابا هوای سینه‌اش ابریست، سارا!
اما کسی در فکر بابا نیست، سارا!

از بس که سرفه کرده دیگر نا ندارد
اما نمی‌داند دلیلش چیست سارا

بابا برایم قصه می‌گویی دوباره
از آسمان، از ابر، از باران، ستاره

از عشق می‌گویم برایت، خوب بابا
از مردهای عاشقی که تکه پاره

سارا کجایی! دیکته…، خانم! پدر رفت
از پیش ما دیروز، تنها، بی‌خبر رفت

خانم معلم چشم‌هایش خیس شد، بعد
نقطه، سر‌خط، عاقبت بابا سفر رفت

/ ب +