به گزارشافکارنیوز، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به وزیر ارتباطات در مورد فیلتر شدن سایت خبری «انتخاب» تذکر داد.

وی این تذکر را به ‌صورت کتبی ارائه داد که از سوی هیأت رئیسه قرائت شد.

یادآور میشود پایگاه اطلاعرسانی انتخاب از روز نهم مهر فیلتر شده است.