به گزارش افکارنیوز، محمد جواد لاریجانی در مورد اینکه آیا ستاد حقوق بشر تمهدیداتی اندیشیده است که پرونده‌های مانند " ریحانه جباری " پایانش عفو باشد؟ عنوان کرد: در مورد قصاص مبنای قوه قضاییه تشویق به عفو است در مورد پرونده " ریحانه جباری " هم باید بگویم آن روز ۵ پرونده دیگر همزمان برای اجرای حکم قصاص بود که رضایت اولیای دم ۴ پرونده حاصل شد و آنها از اعدام رهایی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: وظیقه قوه قضاییه این نیست که تشویق به اعدام کند زیرا براساس صراحت قرآنی وظیفه همگان تشویق به عفو و گذشت است. در مورد پرونده " ریحانه جباری " قوه‌ قضاییه اقدامات وسیعی انجام داد، اولیای دم هم تا حدی رضایت داده‌ بودند.

لاریجانی اظهار کرد: متاسفانه در این پرونده تبلیغات وسیعی شد طوری که می‌گفتند مقتول مرتکب تجاوز به عنف شده است و امثال این حرف‌ها که باعثناراحتی خانواده مقتول شده بود.

رئیس ستاد حقوق بشر قوهقضاییه افزود: در جایی اولیای دم به ما نامه نوشتهاند که" ظاهرا خانواده ما بدهکار هم شده است، هم عزیز ما کشته شده و هم اینکه ما متهم شدهایم." در جواب ستاد حقوق بشر هم به آنها نامه زد و گفت عزیز شما کشته شد شما عزیز دیگری را نکشید و بیاید دل خدا را به دست بیاورید.