به گزارشافکارنیوز، وی در پاسخ به این سوال که اگر وزیر پیشنهادی وزارت علوم نتواند رای اعتماد مجلس را اخذ کند تکلیف این وزارتخانه چه می‌شود؟ گفت: قانون فعلا در این رابطه مسکوت است و در گذشته هم چنین مشکلاتی وجود داشت که البته بصورت طولانی مدت نبود.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در گذشته این شرایط که کوتاه‌مدت هم بوده است دولت از ظرفیت حکم رهبری استفاده کرده است اما از نظر قانونی این مسئله مسکوت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند باز هم برای وزارت علوم سرپرست معرفی کند، گفت: از نظر قانونی رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیش از سه ماه از چنین ظرفیتی یعنی انتخاب سرپرست برای سه ماه دیگر استفاده کند مگر آنکه از ظرفیت حکم رهبر معظم انقلاب(حکم حکومتی) استفاده کند.

این اظهارنظر در حالی است که حکم دانش آشتیانی و قبیل او روشن است. نامبرده غیر از همکاری با فتنه‌گران صراحتا در مصاحبه با کتاب خاطرات معین علیه حضور بسیج در دانشگاه که خواست صریح حضرت امام(ره) بوده، موضع‌گیری کرده و - به تصریح خودش - به خاطر ممانعت از این امر از سوی دوستانش به خیانت متهم شده است.

رهبر معظم انقلاب پیش از این در دیدار اعضای دولت و رئیسجمهور تصریح کردند: علایق اعضای دولت به برخی جناحهای سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناحبندیها شوند... در موضوع جناحبندیهای سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنهگران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصلهگذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند.