به گزارش افکارنیوز، مهدی طالقانی فرزند آیت‌الله طالقانی در مورد پدرش که چرا با وجود اینکه در حوزه می‌ماند به مقام مرجعیت دست پیدا می‌کرد حوزه علمیه را رها کرد و به عرصه عمومی آمد، اظهار داشت: آیت‌الله طالقانی مدرک اجتهاد خود را از در سن جوانی از آیت‌الله حائری یزدی گرفت که آن بزرگوار در تایید و دادن مدرک علمی بسیار سختگیر بود. بسیاری از علما از اینکه آیت‌الله طالقانی در سن جوانی از آیت‌الله طالقانی اجازه اجتهاد گرفته است تعجب می‌کنند.

وی با بیان اینکه مرحوم طالقانی این احساس نیاز را کرد که در تهران به ایشان نیاز بیشتری دارد، گفت: بعد از سال‌های ۱۳۲۰ موقعیت باز سیاسی ایجاد شد چپی‌ها حداکثر استفاده را از آن سالها کردند.

طالقانی ادامه داد: متاسفانه مذهبی‌ها بعد از فضای باز شده در سالهای بعد از ۱۲۳۰ عملکرد خوبی نداشتند. آیت‌الله طالقانی با گروه‌های مذهبی آمدند جلسات گوناگونان و مجله دانش‌آموز را راه‌اندازی کردند و انجمن اسلامی دانش‌آموزان پزشکان و مهندسی به طبع آن تشکیل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در آن زمان که آیتالله طالقانی احساس نیاز کرد در عرصه عمومی برای تبلیغ دین حضور پیدا کند در علما کمتر کسی در پی حضور در عرصه عمومی جامعه بود تنها برخی متدینین غیر معمم بودند در عرصه عمومی حضور پیدا میکردند.