به گزارشافکارنیوز، هواپیمای بدون سرنشین eXom بطور صددرصد خودکار و بدون کنترل از راه دور و همچنین بدون استفاده از GPS پرواز می‌کند.


به گفته سازندگان، این پهباد با استفاده از سنسورهای صوتی و تصویری بسیار پیشرفته که در برنامه هوش مصنوعی آن بکار رفته است تعادل و نگهداری خود را در حالت پرواز بدست می آورد.

در این پهباد پیشرفته دو دستگاه وجود دارند که کار تعادل و موقعیت یابی آن را انجام میدهند؛ یک سونار هوشمند که کار تنظیم ارتفاع آن را انجام میدهد و دیگری یک دوربین است که موقعیت اشیاء را به برنامه هوش مصنوعی پهباد انتقال میدهد.