به گزارش افکارنیوز، بابک دربیگی در مصاحبه با آفتاب و درباره شائبه حضور پررنگ دولت در امور صنفی مطبوعات می‌گوید: «با حضور در نمایشگاه مطبوعات و بحثو گفت‌وگوهایی که با اهالی رسانه داشتم، نقد جدی درباره حضور آقای انتظامی در هیئت نظارت نشنیدم. اگرچه برخی رسانه‌های خاص درباره این انتخاب بحث‌هایی را مطرح کردند اما مخالفت جدی از سوی جامعه مطبوعاتی کشور عنوان نشده است.»

مشاور وزیر ارشاد افزود: «انتخاب آقای انتظامی اساسا به دلیل جایگاه حقوقی و دولتی وی نبوده است بلکه سابقه فرهنگی و رسانه‌ای وی سبب این انتخاب شده است. وی مورد وثوق و اطمینان جامعه مطبوعاتی کشور است بنابراین حتی اگر همراهی وی با دولت منتفی شود این انتخاب تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد.»

این اظهارات در حالی است که از ۴ هزار مدیرمسئول تنها ۳۰۰ نفر در انتخابات شائبه‌برانگیز حضور پیدا کرده و حدود ۳۷۰۰ نفر از این امر امتناع کردند ضمن اینکه برخی نامزدها نیز در اعتراض به نامزدی معاون مطبوعاتی اعلام انصراف کردند.

معترضان استدلال روشنی دارند و آن اینکه نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت باید از مطبوعات در قبال فشارهای دولت حمایت کند اما وقتی یک مقام دولتی در کنار سایر اعضای دولتی هیئت نظارت می‌نشیند، به احتمال قوی خلاف این توقع حاصل می‌شود مخصوصا که برخی برخوردهای تعلیقی و توقیفی با نشریات منتقد نظیر ۹دی، وطن امروز و یالثارات ظرف همین یک سال گذشته و با فشار وزارت ارشاد و برخی محافل دولتی انجام گرفت.

تحمیل مدیر دولتی به هیئت نظارت بر مطبوعات آنهم از سوی دولتی که نشان داده است علیرغم شعارهای دهان پرکن، تحمل کمترین انتقادی را ندارد و به جای پاسخگویی به انتقادات، منتقدان را با انواع ناسزاها مینوازد!! به طور طبیعی حاوی این پیام برای مطبوعات و اهل قلم است که احتمالا وزارت ارشاد دولت اعتدال به قلمشکنی! روی آورده است.