به گزارشافکارنیوز،یک روزنامه آمریکایی همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین در رستای فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که توافق هسته‌ای با ایران در تهران به مشکل برخواهد خورد.

نیویورک تایمز در این گزارش با اشاره به این توافق در تهران منتقدان بسیاری دارد تاکید کرد که در صورتی که توافقی حاصل شود این توافق در تهران با مشکل مواجه می‌شود.

این گزارش در شرایطی مطرح میشود که در طی چند هفته اخیر پس از شکست دموکراتها در انتخابات میان دوره کنگره بسیاری از ناظران سیاسی تاکید کردهاند که دولت دموکرات آمریکا است که نمی تواند مفاد توافق با تهران را عملی کند.