به گزارشافکارنیوز،روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: دپارتمان تحقیقات نظامی اسرائیل معتقد است که توافق دائمی درباره موضوع هسته ای ایران تا قبل از ۲۴ نوامبر غیرممکن است.