به گزارشافکارنیوز،روزنامه «النهار» وابسته به جریان ۱۴ مارس لبنان با اشاره به روند مذاکرات جاری بین ایران و گروه ۱ + ۵ در وین، نوشت: هیچ پیشرفتی در موضوع رفع تحریم‌های اعمال شده شورای امنیت علیه ایران حاصل نشده است و مقامات آمریکایی بر موضع‌ خود مبنی بر عدم لغو این تحریم‌ها پافشاری می‌کنند و می‌گویند باید قبل از این اقدام، میزان پایبندی طرف ایرانی را به تعهداتش درخصوص توقف توسعه برنامه هسته‌ای خود پس از امضای توافق، سنجید.

برخی منابع در وین ادعا کردند: «مقامات ایرانی آماده قبول لغو تدریجی(تحریم‌ها) هستند مشروط بر اینکه یک جدول زمانی توافقی در این‌باره مشخص شود.»

مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ در حالی به روزهای پایانی نزدیک می شود که خبرگزاری رویترز از قول مقامات نزدیک به مذاکرات هستهای بین ایران و گروه ۱+۵ خبر داد این گفتوگوها تا ماه مارس (بهمن و اسفندماه) تمدید میشود.