به گزارشافکارنیوز،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز - جمعه - در ادامه رایزنی‌ها در وین در دهمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای و در راستای حصول توافق جامع لحظاتی پیش با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود بر سر یک میز به رایزنی پرداخت.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای پیش از فابیوس با فیلیپ هاموند همتای انگلیسی به گفت‌وگو نشست و قبل از آن نیز نشست چند جانبه‌ای بین ظریف، اشتون، وزرای خارجه انگلیس و فرانسه و نماینده آلمان در ۱ + ۵ برگزار شد.

پیش از این اعلام شده بود که ظریف برای مشورت به تهران بازمی‌گردد ولی بعدا یک یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده اعلام کرد که ظریف در وین می‌ماند و به تهران نمی‌رود.

این منبع عنوان کرد: ما از مسقط تاکنون طرحهای مختلف دادهایم. هنوز این ایدهها به مرحله ای نرسیده که دکتر ظریف به تهران ببرد و لذا ایشان به تهران نمی رود و مذاکرات ادامه مییابد.