به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری ایتارتاس در گزارشی تاکید کرد که کسی از عدم توافق میان ایران و ۵ + ۱ سود نمی‌برد.

این خبرگزاری در ادامه تاکید کرد که آمریکا به خوبی می‌داند چه چیزی از ایران می‌خواهد ولی نمی داند که چه چیزی به ایران بازگرداند.

شهر وین از روز سهشنبه - (۲۷ آبان ماه) میزبان دهمین دور مذاکرات جامع هستهای بین ایران و ۶ کشور (آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، انگلستان و آلمان) بود.