به گزارشافکارنیوز،آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد در مورد طرح ارائه‌ شده از سوی ایران برای دسترسی به سایت «مریوان» با تهران مذاکره خواهد کرد، اما این پیشنهاد آنطور که از سوی تهران مطرح شده ساده نیست.

نماینده ایران در آژانس روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تهران حاضر است برای اثبات بی‌پایه بودن ادعاهای آژانس در مورد اهداف تسلیحاتی برنامه هسته‌ای ایران، به نمایندگان آژانس اجازه بازدید از مرکز مریوان را می‌دهد.

«گیل تودور» سخنگوی آژانس در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفته است: «نحوه بازدید از منطقه مریوان، به آن سادگی که ایران می‌گوید، نیست. آژانس در مورد این پیشنهاد با ایران بحثمی‌کند.»

دور تازه مذاکرات هستهای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ روز سهشنبه در شهر وین اتریش آغاز شده و همچنان در جریان است. هرچند مذاکرات با آژانس از گفتوگوهای ایران و ۶ کشور مجزاست، اما گزارشهای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس و حل اختلافات تهران و این نهاد، از جمله موارد اثرگذار بر توافق جامع خواهد بود.