به گزارشافکارنیوز،پایگاه خبری «ای‌اِی ورلدویو» در گزارشی مدعی شد که کشورهای حاضر در گروه ۱ + ۵ طرحی جدید به ایرانیان پیشنهاد داده‌اند که ضامن پیشرفت در برخی موارد و تمدید مذاکرات تا ماه مارس است.

بر اساس خبری که منابع مطلع و البته ناشناس به این پایگاه خبری داده‌اند، طرح پیشنهادی ۱ + ۵ شامل توافق جامع هسته‌ای نمی‌شود ولی با ارائه راهکارهای رو به جلو در برخی موارد مورد اختلاف، از تمدید مذاکرات تا ماه مارس(اوایل اسفند) حمایت می‌کند.

بر اساس خبر ایاِی ورلدویو ایرانیها نسبت به این پیشنهاد امیدوار بوده و در حال بررسی آن هستند. در همین حال، خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع مطلع نوشته است که گروه ۱+۵ سندی را به ایران ارائه کردهاند که اصول توافق جامع و نحوه لغو تحریمها در قبال اعمال محدودیت بر برنامه هستهای، در آن تشریح شده است.