به گزارشافکارنیوز،در بیانیه آقای عنان آمده است: عدم توافق هسته ای یک فرصت سوزی تاریخی است. وی افزوده است بعد از مدت ها مذاکرات سخت و تلاش های فراوان، و روندهای مثبت ماههای اخیر برای حل مساله هسته ای ایران، اکنون طرفین باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند. او گفته است همه طرفهای توافق هسته ای نشان داده اند که انعطاف پذیری بیشتر ممکن است.

" عنان" که عضو گروه " بزرگان " و رهبران مستقل جهان برای صلح است به همراه سایر اعضای این گروه نظیر جیمی کارتر و اخضر ابراهیمی در این گروه فعالیت می کند در بیانیه این گروه ، نام افرادی مانند رئیس جمهور سابق مکزیک نیز دیده می شود. آنها بر حل و فصل صلح آمیز پرونده اتمی ایران تاکید کرده اند.