به گزارشافکارنیوز، آقای جف راتک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که شرایط مذاکرات در وین، متغیر است.