لاورنس سامرز مشاور ويژه اقتصادي باراك اوباما رييس جمهور آمريكا تصميم گرفته است در شرايطي كه او براي حل مشكل اقتصادي اين كشور تقلا مي كند تا پايان سال جاري كاخ سفيد را ترك كند. در حالي كه مقامات كاخ سفيد روز سه شنبه سعي كردند كه اين واقعه را يك واقعه پيش بيني شده و طبيعي جلوه دهند كه از پيش انتظار آن را داشته اند, بسياري از ناظران اين تصميم را موجب آشفتگي و از هم پاشيدگي تيم اقتصادي وي دراين شرايط بحراني دانسته و معتقدند كه در پي اين تصميم بايد انتظار كناره گيري هاي بيشتري را در دايره اطرافيان اوباما داشت.
به گزارش افکار به نقل از ایرنا، خود اوباما در تلاش برای بی اهمیت جلوه دادن این واقعه با انتشار بیانیه ای با قدر دانی از خدمات سامرز گفته است که او در شرایطی که ' کشور در خطر بزرگی ' قرار داشت خدمات شایانی انجام داده و در حالی که ما هنوز کار های زیادی برای ترمیم خرابی های ناشی از بحران در پیش داریم اما در سایه رهنمون های لاری در مسیر بهتری آن هم به مقیاسی گسترده قرارگرفته ایم '.
سامرز خیال دارد از آغاز سال آینده به حرفه خود که تدریس در دانشگاه هاروارد است بازگردد.
یکی از مقامهای کاخ سفید به خبرنگاران گفته است سامرز در آغاز سال جاری تصمیم خود را با اوباما مطرح کرده و اوباما از او خواسته بود تا پایان سال جاری در کاخ سفید بماند و او هم این در خواست را پذیرفته است.
لاری سامرز سومین مشاور ارشد اوباما است که در ماه های اخیر تصمیم به ترک او گرفته اند.
پیش از او پیتر اورزاک مدیر برنامه و بودجه کاخ سفید و قبل از او هم کریستینا رومر سر پرست انجمن مشاوران اقتصادی اوباماو کاخ سفید را ترک کرده بودند و در نتیجه تیموتی گایتنر وزیر اقتصاد اوباما تنها مقام عالی رتبه برگزیده وی در حوزه اقتصاد است که هنوز در کنار او باقی مانده است.
نزديك به سه هفته پيش فاش شد كه رام امانوئل رييس دفتر مخصوص و دوست نزديك اوباما هم خيال دارد در آينده نزديك به بهانه نامزدي براي مقام شهرداري شهر شيكاگو او را ترك كند.