رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با خانواده هاي چند تن از زندانيان فتنه سال گذشته، با بيان اظهاراتي سؤال برانگيز به دلجويي از آنها پرداخت.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار که روز گذشته انجام شد بدون هیچ اشاره ای به نقشی که زندانیان فتنه در وارد آوردن خسارت های بزرگ به نظام داشته اند با آنها به همدردی پرداخت و قول داد که مطالبات آنها را پی گیری خواهد کرد.
هاشمی در این دیدار پس از شنیدن سخنان حاضران گفت: «اگر بخواهم خواسته شما را به ماموران منتقل کنم مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید نتیجه عکس بدهد. ولی خواسته های شما را خدمت رهبری پیگیرم و امیدوارم بی نتیجه نباشد. مقام معظم رهبری درخصوص اعمال قانون و تسریع در رسیدگی و حقوق قانونی آنها در زندان دستورات مناسبی صادر کرده بودند که می تواند بسیاری از مشکلات حاضر را رفع نماید».
اظهارات آقای هاشمی در حالی است که مطابق اسناد غیرقابل انکار موجود عوامل و سران فتنه ۸۸ ضمن ایفای نقش ستون پنجم مثلثآمریکا و اسرائیل و انگلیس، دست به قتل، آشوب و ده ها جرم و جنایت دیگر زده اند و معلوم نیست جناب رفسنجانی چه اصراری دارند که یکسویه به قاضی بروند و آشکارا از وطن فروشان و عوامل بیگانه حمایت کنند؟!