گروه سیاسی -گفته می شود اخیرا آلن آیر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا با برخی خبرنگاران در داخل کشور ارتباط برقرار کرده و به بهانه برنامه آموزشی به امریکا برده است.

به گزارشافکارنیوز، از سوی دیگر نیز هلند نیز به بهانه کلاس تخصصی برای خبرنگاران هسته ای با عده ای تماس گرفته که برخی خبرنگاران را به آنجا ببرد.

همچنین در فرانسه نیز حمزه قالبی مسئول جوانان ستاد میر حسین موسوی که سایت کلمه(متعلق به عوامل فتنه ۸۸) را بارگذاری می کند و اکنون در استراسبورک فرانسه مستقر شده است می گوید ما در سه موضوع باید کار کنیم:

۱ - تعیین موضوعات: ما باید تعیین کنیم که در ایران در رسانه ها چه موضوعی باید پرداخته شود و به چه موضوعی پرداخته نشود.

۲ - ایجاد تقویمی در مقابل تقویم جمهوری اسلامی که حوادثو برنامه های مختلفی که می خواهیم را دنبال کنیم مانند روز ولنتاین و …

۳ - مدیریت لحظات رویایی: بر اساس اتفاقاتی که در ایران می افتد مانند اسید پاشی ان را به مساله ای برای نظام ایران تبدیل کنیم.

به نظر می رسد دلیل اینکه عوامل خارج نشین رسانه ای استراسبورک فرانسه را انتخاب کردند به این دلیل است که این شهر مرکز استقرار منافقین می باشد.