به گزارش افکارنیوز، محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم در حکمی حسین نجاری را به عنوان سرپرست جدید مجتمع آموزش عالی گناباد منصوب کرد.در حکم انتصاب نجاری آمده است: بایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و سیاست‌های دولت تدبیر و امید، با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران، نقشی شایسته در تحقق راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و برآوردن اهداف نظام علم و فناوری و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.نجفی در نامه جداگانه‌ای از زحمات هادی جباری در دوران ریاست مجتمع آموزش عالی گناباد قدردانی کرده است.نجاری عضو هیئتعلمی مجتمع آموزش عالی گناباد است و از سوابق اجرایی وی میتوان به تصدی مسئولیت معاون آموزشی این مجتمع اشاره کرد.