گروه سیاسی، مجلس را جلب کند هر چند در نظرات نمایندگان ملت به خصوص الیاس نادران نکته ظریفی وجود داشت.

به گزارشافکارنیوز، وی در موافقت با فرهادی عنوان کرد: " تا زمانی که آقای فرهادی سرباز ولایت هستند و قانون ملاک تصمیم‌گیری ایشان بوده رای ما باقی است اما اگر دوباره این وزارتخانه گرفتار جریان‌هایی شود که بخواهند به آن طمع کنند ما با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم. " این سخن نادران در واقع پیام مجلس به وزیر علوم بود تا بداند او خود باید وزارت خانه تحت مدیریت اش را کنترل و اداره کند نه اینکه مانند فرجی دانا از سوی مشارکتی ها اداره شود.

پیام دوم مجلس در روند رسیدگی به وزارای پیشنهادی دولت این بوده که هیچگاه به فتنه گران رای نخواهند داد و همچنین اگر خطایی را سهوا انجام داده بودند، مانند آقای فرهادی که به گفته وی نامه فتنه گران به مراجع را امضا نکرده و خطای او این بود چرا در همان زمان این موضوع را تکذیب نکرده اما با با اعلام صریح و شفاف نسبت به فتنه ۸۸ و اینکه می خواهد در مسیر ولایت برای دانشجویان کشور تلاش کند می تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند.

پیام سوم مجلسی ها نیز این است که به دولت شیخ حسن روحانی یادآور شدند عملکرد وی همانگونه که مردم به او رای دادند باید اعتدال باشد و هرگاه خط اعتدال با خط لیبرال همراه و همسو شود دولت را همراهی نمی کنند.