به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه محمد جواد ظریف در این جلسه گزارشی از مذاکرات هستهای در وین ارائه کرد،گفت: رئیسجمهور در جلسه امروز هیات دولت از تیم مذاکره کننده هستهای قدردانی کرد.