به گزارش افکارنیوز، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعهدات بین المللی خود و در پایبندی به مقررات کنوانسیون وین ناظر بر روابط دیپلماتیک کنسولی، رفتاری یکسان و مشابه با کلیه سفارتخانه های مقیم تهران دارد.

وی افزود: بدیهی است که وزارت امور خارجه در اجرای مفاد کنوانسیون وین نهایت تلاش و مساعدت برای کارکرد عادی و روان نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی مقیم تهران معمول داشته و انتظار دارد که مقررات داخلی و گمرکی کشور که ناظر بر ورود و خروج محموله های بار و پست سیاسی است مورد توجه و احترام کشورهای مختلف قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ضمن رد ادعاهای مبنی بردخالت ایران درامور داخلی کشورهای منطقه گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه مبتنی برحسن همجواری، عدم دخالت، احترام متقابل و همکاری بوده و ادعاهای واهی دخالت در امور داخلی این کشورها هیچگونه پایه و اساسی ندارد.

افخم اضافه کرد:برخی از مطالب افتراق آمیز است و کسانی که اینگونه مطالب را طرح می کنند، مطمئناً نیات دوستانه ای در قبال روابط و تحولات منطقه ای ندارند.