به گزارش افکارنیوز، آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه اعلام کرد که برای تمدید بازرسیها از سایتهای هستهای ایران به بودجه بیشتری نیاز دارد.